London Economics – Română

London Economics (LE) este una din firmele europene independente de consultanţă economică de prim rang care-şi oferă serviciile pentru organisme guvernamentale, organizaţii economice internaţionale, organisme de reglementare, consilii ale concurenţei, firme private şi birouri de avocatură, furnizând consultanţă în probleme de politică şi reglementare economică, finanţe, strategie, cât şi în cazuri din domeniul concurenţei şi al liberalizării.

Principiul de bază al consultanţei noastre este faptul că problemele economice ale sectorului privat, precum şi cele economico-politice ale sectorului public să fie tratate prin prisma analizei microeconomice. Analiza microeconomică include modelarea bazată pe teoria jocurilor, precum şi utilizarea metodelor sofisticate de statistică şi econometrie. Soluţiile oferite de firma noastră sunt riguroase, specialiştii noştri dând dovadă de independenţă şi integritate profesională, indiferent de circumstanţele în care apar problemele analizate.