London Economics – Dansk

London Economics er en af Europas førende konsulentvirksomheder med speciale inden for økonomi og politik og har hovedkontor i London.

Derudover har vi kontorer i Bruxelles, Dublin, Cardiff og Budapest og samarbejdspartnere i Paris og Valletta. Konsulenterne på vore forskellige kontorer har et tæt samarbejde og erfaring i at arbejde tværorganisatorisk. Dette betyder, at vi kan trække på et meget bredt erfarings- og kompetencegrundlag.

Vi rådgiver kunder i både den private og den offentlige sektor inden for økonomisk og finansiel analyse, udvikling og evaluering af politikker, forretningsstrategi, samt regulatorisk  og konkurrencerelateret politik.

Vore konsulenter er højtkvalificerede økonomer med erfaring i at anvende mange forskellige analytiske teknikker i det daglige arbejde, eksempelvis cost-benefit-analyse, multikriterieanalyse, simulering af politikker, konstruktion af scenarier, statistisk analyse og matematisk modellering. Vi har ligeledes erfaring i at bruge en bred vifte af dataindsamlingsteknikker såsom litteraturgennemgange, spørgeskemaer, interviews og fokusgrupper. Derudover har vi stor erfaring i at anvende officielle statistiske kilder og private databaser  innovativt og nytænkende.

Vi forpligter os på at yde rådgivning og service i verdensklasse til alle vore kunder.

For henvendelser på dansk er De velkommen til at kontakte Rasmus Flytkjær på telefon +44 20 3701 7717 eller e-mail: [email protected]